Höstmötet genomförs digitalt

Länk till dem som anmält sig till höstmöte samt dagordning kommer via epost.

Rådslag inställt

 

Den 23 november är det höstmöte på Tegera Arena för Dalarnas Travsällskap samt Siljans Travsällskap. Efter mötet så blir det rådslag om Svensk Travsports framtida organisation. Här nedan hittar du information om mötena samt hur du anmäler dig samt dokumentation inför mötet.

Borlänge/Rättvik 2020-10-27

RÅDSLAG OCH KALLELSE

Efter omregleringen av spelmarknaden står Svensk Travsport inför stora utmaningar. Den nuvarande organisationsformen är inte anpassad till den nya verkligheten enligt ST:s styrelse. Därför genomförs ett Rådslag under hösten. Bifogat finns det underlag som gått ut från ST inför Rådslaget.

Dalarnas Travsällskap och Siljans Travsällskap hälsar alla intresserade välkomna till att diskutera Svensk Travsports framtida organisation kl. 19.00 på Tegera Arena.
Rådslaget tar vid efter det formella Höstmötet enligt kallelse nedan.
Travsällskapens medlemmar bjuds på mat från 18.00.Alla andra är välkomna 19.00. Dock bör alla som vill vara med anmäla sig i dessa coronatider. Det sker på telefon eller e-post enligt kontaktuppgifterna nedan. Detta för att vi ska kunna coronasäkra möteslokalen. Sista anmälningsdagen är tisdag 17 november.

Välkomna till ett viktigt möte!

Dalarnas Travsällskap och Siljans Travsällskap inbjuder till

HÖSTMÖTE

Måndag den 23 november 2020, kl 19.00

 Plats: Tegera Arena

Följande ärenden ska handläggas:

  • Val av ordförande vid höstmötet
  • Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet
  • Val av två medlemmar att jämte ordförande justera höstmötets protokoll

och tillika vara rösträknare

  • Fastställande av röstlängd
  • Fastställande av medlemsavgift och förfallodag för kommande räkenskapsår
  • Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast två veckor före

höstmötet

  • Från styrelsen hänskjutna förslag
  • Ev ärende enligt §§ 10, 29, 30

Medlem som vill lägga förslag till höstmötet ska skriftligen skicka det till respektive styrelse senast två veckor före höstmötet.

Maila eller ring Marianne Östlund (072-202 00 65 / 0248-130 25) om deltagande

Maila på ewa.nissas@rattvik.travsport.se

Välkomna!

Anders Jonsson                                                              Sven Eriksson
Ordförande                                                                     Ordförande
Dalarnas Travsällskap                                                   Siljans Travsällskap

Inbjudan Rådslag samt höstmöte

Här hittar du inbjudan till Rådslag samt höstmöte för Dalarnas Travsällskap samt Siljans travsällskap

Inbjudan Rådslag samt höstmöte

Rådslag text

Här hittar du svensk travsports information om vad ett rådslag innebär

Svensk Travsport kallar till rådslag

BILDPAKET RÅDSLAG

Här kan du ladda ned Svensk travsports Powerpoint ST inför rådslaget

Powerpointpresentation Rådslag