Sagt på styrelsen 19 september 2016

Ladda ned wordfil Klicka här

Mycket nytt på gång.

Nu gäller det att vara på tårna och följa vad som händer i travsverige. Anders Jonsson och Sven Eriksson har varit på förtroenderåd och fått information som han delat med sig till styrelsen. Se delrapporter nedan.

Förslaget till nya fördelningssystemet

Beslut kommer att tas av fullmäktige innan systemets sjösätts. Nya gränsdragningar kan komma att göra att tränare byter bantillhörigheter. Bastilldelningen minskar från 70-45% och banorna måste jobba mer aktivt med direktincitamenten.

Pegasus 2020

En målbild av framtiden har tagits fram via de träffar många av oss besökt under Rebecka Perssons samordning. Vi ser fram emot hur det konkreta runt denna vision kommer att se ut.

Restaurangen

Resultatet ser väldigt bra ut och många väljer att äta lunch på Rommetravet. Matens kvalitet får nästan alltid höga betyg. Vi tackar restaurangens personal för sitt goda arbete.

Pokalåret, V75 tider och trivselökning på arenor

Satsning på unghästar kommer att ske enligt plan och Dalatravets representanter på förtroenderådet har framfört att framtida satsning måste följa hästarna när de blir äldre så man inte bara satsar på unghästar. Tiderna för V 75 kommer att vara samma som nu efter diskussion på rådet och samma råd har fått en föreläsning om hur man med relativ enkla medel kan öka trivseln på stora arenor.

Ägarförhållande på Monté Python

Vår mekaniska häst är delägd av de två travsällskapen med gängse fördelning alltså 70/30.

Framtidens styrelseledamöter

Dalatravet planerar en lunch med våra unga för att prata med dem om dagens och framtidens demokratiska process på våra banor.

Därmed åker vi alla hem i den ljumma, mörka septemberkvällen och funderar på hur vi kan sträcka oss lite till för våra travbanors bästa.