Tävlingsrutiner Rättvik

Välkommen med din tävlingshäst till Rättvik. Här nedan finns några viktiga saker som kan skilja sig från din ”hemmabana” och är bra att känna till.

Alkotest

Utförs på inskrivningen på samtliga körsvenner aktuell tävlingsdag.

 

Bestraffning, förhörsrum

Förhörsrummet ligger vid inskrivningen samt vid omklädningsrummet i gäststallet. Meddelas på resultatlistor. Måldomaren kontaktar ekipagekontrollanten som meddelar de aktiva under tävlingsdagen. Ansvaret är dock alltid den aktives att informera sig om ev. bestraffningar.

 

Boxlista

Finns uppsatta vid stallbacksentrén, omklädningsrummet vid gäststallet samt vid inskrivningen. Ev. synpunkter på rengjord box skall alltid anmälas till inskrivningen för åtgärd.

 

Defilering

Samling sker på defileringsvolten på innerplan. Utrop i högtalarna på stallbacken sker, 5 minuter, 3 minuter samt en minut före defileringen. Defilering kan ske med checkrem anspänd. Defilering sker i rätvarv, från ca 500 kvar och förbi måldomartornet.

 

Diskvalifikation

Via högtalare som bryter löpningsreferenten. Bandomartornet sätter även upp skylt med nummer i fönstret på bandomartornet.

 

Dopingprov

Provtagningsstallet ligger bredvid stall E och är skyltat med ”sjukstall”. Där finns fyra boxar samt möjlighet till dusch.

 

Hovslagare saknas.

 

Hästambulans/hästtransport

Kontakta inskrivningen.

 

Hästshop

Under tävlingsdagarna är Anderssons Hästsport på plats. Man kan även förhands beställa varor, tel. 0243-239615.

 

Identifiering

Sker i sjukstallet/provtagningsstallet. Häst skall visas upp för hand, tränsad samt utan bandage eller annan utrustning. Nummerbrickor Hämtas i inskrivningen och återlämnas väl rengjord.

 

Prisceremonier

Prisutdelning sker i nya vinnarcirkeln (publiksidan). I samband med prisutdelning är värmning på stora banan endast tillåten i rätvarv på de inre spåren. Även lilla banan kan användas för värmning. Då sker värmning i bakvarv.

 

Provstarter

Direkt efter defilering skall provstart ske i tävlingsmässigt tempo på publiksidan. Provstarter med startbil finns angivet i travprogrammet och sker en timme före första start. Provtagning Provtagningspersonal möter hästen då den lämnar banan efter avslutat lopp och följer med den till provtagningsstallet.

 

Sko- och vagninfo

Sko- och vagninfo (1 mars – 30 november) skall lämnas senast 15 minuter innan lopp 1. Varje tränare kan göra detta på förhand via sitt användare konto på travsport.se eller lämna sko- och vagninfot på inskrivning.

 

Veterinär

Finns vid inskrivningen. Vid olycksfall Kontakta inskrivningen eller annan personal. Första hjälpen tavlor finns vid inskrivningen, stallserveringen, startpersonalen. Det finns också en sjukvårdare/läkare på plats på anläggningen. Kontakta personal.

 

Utrustning

Defilering får ske med checkrem anspänd.

 

Värmning

Värmning sker på stora banan i rätvarv (tre inre spåren) eller bakvarv (tre yttre spåren). Du kan med fördel också värma på lilla banan (bakvarv, se körriktningspil) Möjlighet finns också att värma på rakbanan (Dock ej under V75-dag, midsommar, större dagar under juli månad). I samband med prisutdelning är värmning på stora banan endast tillåten i rätvarv. Även lilla banan kan användas för värmning. Då sker värmning i bakvarv.

 

Telefonnummer

Sekretariat 0248–130 25 Inskrivningen 0248–130 27 Vaktmästare 073–617 11 32