Sekretariatet finns i samma byggnad som restaurangen och totohallen. Ingång på gaveln och två trappor upp.

DalaTravet Rättvik

Postadress:
Dalatravet Rättvik
Box 153
795 22 Rättvik

Besöksadress:

Travvägen 4
795 32 Rättvik

Fakturaadress
Siljans Travsällskap
c/o HAC Box 946
781 29 Borlänge
Bg: 798-0303

Tel: 0248-130 25
Fax 0248-100 40
Mail: info@dalatravet.se

Öppettider:

Måndag, onsdag & torsdag 9-12 samt vardagstravdagarna kl. 8.00-16.00. Övrig tid kontakta Rommes sekretariat.

Sven Eriksson, ordförande 070-724 51 00, sven.eriksson@rattvik.travsport.se

Åsa Holmberg, platsansvarig 070-918 18 12, asa.holmberg@romme.travsport.se

Marknad

Ewa Nissas 070-270 28 52 ewa.nissas@rattvik.travsport.se

Programtillverkning Mile Media, programmaterial ska skickas till ewa.nissas@rattvik.travsport.se

 

Sportavdelningen

Sportchef Kaj Närhinen 072-531 06 42 kaj.narhinen@romme.travsport.se

Travskolan/Ungdomstrav

Ungdomsansvarig Åsa Holmberg Mobil: 070-918 18 12 asa.holmberg@romme.travsport.se

Travskola Karolina Jakobsson Mobil: 073-631 23 22 karolina.jakobsson@rattvik.travsport.se

 

Bana anläggning

Banmästare Patric Mases 073-617 11 32 patric.mases@rattvik.travsport.se

Restaurangen

Dalakatessen AB
Restaurangen 070-330 0826