Siljansbygdens Travhästägarförening

siljans_bygdens_hastagarforening_loggaVi arbetar för bättre villkor för hästägarna.

Vi arrangerar provloppen.

Vi har hand om vakthållningen mellan stallbacke och publikplats.

Vi arrangerar travresor m.m.

 

Styrelsen

Ordförande: Hans Åkerman
e-post: hans.akerman72@gmail.com, 070-598 15 67
Sekreterare: Berit Gunnarsson
e-post: berit_gunnarsson@hotmail.com, 070-333 28 12
Kassör: Lars Throgen
e-post: lars.throgen@gmail.com, 070-643 89 28
Ledamöter:
Per Lisell, 070-331 90 32
Ewa Nissas
Eva Pellas

Vill du bli medlem? Sätt in 200 kr på bg: 5694-0273