Lutar åt travsommar utan publik

Sommarens tävlingar på Dalatravet Romme och Rättvik ser i år inte ut att bli de publikfester vi är vana vid. Coronaviruset har tvingat Dalatravet att tillsvidare genomföra alla travtävlingar utan publik.

”Det är såklart jättetråkigt, sommarmeetinget på Rättvik är en av årets travhöjdpunkter inte bara i Dalarna utan i hela Sverige”, säger Kaj Närhinen, sportchef på Dalatravet och fortsätter:

”Att vi inte kommer att kunna tävla med publik under midsommar är redan ett faktum, men det råder fortsatt stor osäkert kring om Midnattstravet på Romme och våra två V75 tävlingar i augusti kommer att kunna genomföras med publik.”

FÖLJER SVENSK TRAVSPORTS RIKTLINJER

Dalatravet följer Svensk Travsports riktlinjer för att genomföra travtävlingar under Corona. Dessa riktlinjer grundar sig i sin tur på riktlinjer från folkhälsmyndigheterna.

”Vi får försöka ta en tävlingsdag i taget och anpassa oss efter de direktiv som gäller för oss som arrangörer”, säger Kaj.

INGA PUBLIKAKTIVITETER PLANERADE

På sportkontoret får vi löpande frågor om hur det kommer att bli med sommarens stora evenemang. En fråga som det inte går att ge ett rakt och enkelt svar på.

”De direktiv som gäller i dagsläget gör att vi inte planerar för att genomföra sommarens travtävlingar med publik. Ändras direktiven drastiskt så är vi förberedda på att snabbt kunna ställa om och ta emot publik på våra tävlingar och genomföra ett event av så hög kvalitet som är möjligt under rådande omständigheter”, avslutar Kaj Närhinen.