Travskolans utbud

Travskolan erbjuder ett brett spektra av aktiviteter och utbildningar. Både för unga och gamla, för nybörjare och dem som redan kommit in i travsporten.

Till travskolan Rättvik

Vi arrangerar även läger för ungdomar, personalaktivteter eller en möjlighet för funktionshindrade att få ett rikare fritidsliv.

Märkeskurser/Licenskurser

Utbildningar

Funktionsnedsättning

Lägerverksamhet

Konferenser & event

Kurser, våren 2018

Måndag, Brons. Klockan 17-19, 2500kr 15 tillfällen. Kursen börjar v.3: Deltagarna får lära sig hästens färger och tecken, raser och hästens kroppsdelar, säkerhet i stallet och vid körning. Du lär dig hur du kör hästen på ett säkert sätt.

Måndag, vuxen nybörjare. Klockan 19-21, 7 tillfällen + 8 för att motsvara vuxen steg 1. Kursen startar v.3: Vi lär oss grunderna i körning och hur man selar på en häst och hur man kör på ett säkert sätt. Vi pratar lite om hästens anatomi och fysiologi.

Tisdag, licenskurs. Klockan 17-20. Kursen startar v.8: Detta är en kurs för dig som vill tävla ponny i lopp.

Onsdag, Silver. Klockan 17.00-19.00, 2500kr 15 tillfällen. Kursen startar v.3: Vi lär oss lite om foder, transportering av häst, olika träningsmetoder. Vi kommer lite in på att träna att köra med klocka.

Torsdag, Koppar. Klockan 17-19, 2500kr 15 tillfällen. Kursen startar v.3: Vi lär oss om stallmiljön, hästens sjukdomar och visitation. Eleven selar själv med stöd av ledaren och kör ponnyn på ett säkert sätt.

Torsdag, Vuxna steg 2. Klockan 19-21, 2500kr 15 tillfällen. Kursen startar v.3: Vi går igenom foder, uppstallning samt sjukdomar och medicinering. Vidare utveckling av sin körteknik med fokus på att träna sin häst till start.

Lördag, Guld. Klockan 13.30-15.30. Kursen startar v. 3: Detta är en förberedande kurs för elever som vill ta licens. Vi går igenom tävlingsrutiner, utrustning samt att förbereda sig själv och sin ponny till tävling

Lördag, Vuxna träna/tävla. Klockan 11-13, 1300kr 7 tillfällen. Kursen startar v.10: Kurs för dom som gått steg 1,2 och 3 eller har motsvarande kunskap som dessa kurser gått igenom. En kurs som är en förberedande för dom som vill ta B-tränarlicens. Vi går igenom mer djupgående på hästens utrustning vad som är tillåtet och inte vid tävling, vi går igenom träning och vägen för att få en startklar häst.

Söndag, Knatte 1 (4-6 år). Klockan 12.30-14.00 1200kr 7 tillfällen. Kursen startar v.10: Vi går igenom Deltagarna får på ett säkert sätt lära sig hur man vistas i stallmiljö och med hästarna samt börja lära sig att köra häst med ledare.

Söndag, Knatte 2 (nybörjare barn, järn) Klockan 14-16, 1200kr 7 tillfällen sen utökas 8 gånger för att motsvara Järn. Kursen startar v.3: Vi går igenom säkerhet i stallet, hästens beteende, utrustning samt lära oss köra på ett säkert sätt.

Anmälan och frågor: Sara Blomqvist, tel. 076-561 1586,
e-post: sara.blomqvist@romme.travsport.se

 

B-tränarlicensutbildning 2018

För att få anmäla travhäst till tävling krävs att hästen har en ansvarig och licensierad tränare. B-tränarlicensutbildningen ger blivande b-tränare en god kännedom om travsporten. Du får också insikt i vad det innebär att ha ansvar för och träna travhäst för travtävlingar, arrangerade av travsällskap anslutna till Svensk Travsport, så kallade offentliga tävlingar.


Innehåll och kursupplägg

Kursen är fördelat på 8 ggr både praktist och teoretiskt.
Efter avslutad kurs kan du, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om b-tränarlicens vid ditt travsällskap. För godkänt krävs att du varit närvarande på minst 80 % av träffarna samt klarat både det skriftliga och det praktiska provet.


Behörighetskrav

För att få gå kursen krävs att du har goda kunskaper i hästhållning, kan sela ut och köra en travhäst i angivet tempo på travbanan.
Du kan gå kursen från och med det år du fyller 16. Licens kan lösas vid 18 års ålder. 

Kurstid: 7 mars Romme och  1 mars Rättvik Kl. 18.00

Kursort: Romme och Rättviks travbana

Kursledare:   Romme: Anette Jansson Rättvik: Åsa Holmberg

Kostnad: 1100 Kr

Kursen är till stor del finansierad genom Hästsportens Folkhögskola och kostar därför endast 1100 kronor för dig som deltagare.


Anmälan görs på
www.hastsportensfolkhogskola.se
Kursen genomförs av Hästsportens folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport och Dalarnas Travsällskap.

 

Körlicensutbildning/Montélicensutbildning 2018
Kursstart på Romme 20 Februari

Innehåll och kursupplägg
Kursen är både praktisk och teoretisk och omfattas av 15 gånger à 3 timmar där varje tillfälle innefattar ett utbildningslopp med efterföljande teoripass.

För godkänt på kursen krävs minst 10 godkända utbildningslopp samt godkänt resultat på ett skriftligt prov. Ska du ta montélicens krävs dessutom ett godkänt fystest.


Behörighetskrav

Kursen vänder sig till dig som vill ha behörighet för att tävla i trav eller monté. Du ska ha goda kör- eller ridkunskaper samt minst ett års erfarenhet från snabbjobb. Du ska utöver detta även ha allmän kännedom om voltstart.

Du ska ha tillgång till en kvalad häst  som är lätthanterlig och väl lämpad för utbildningslopp.

Du får genomgå utbildningen tidigast det år du fyller 15 år. Licens kan lösas från och med första januari det år du fyller 16.

Kursledare:
Åsa Holmberg och Anette Jansson

Kostnad: 1700kr

Kursen är till stor del finansierad genom Hästsportens Folkhögskola och kostar därför endast 1700kr för dig som deltagare.
Anmälan görs på www.hastsportensfolkhogskola. Kursen genomförs av Hästsportens folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport och Dalarnastravsällskap