Siljans Travsällskaps styrelse


DalaTravet Rättvik drivs av Siljans Travsällskap, en ideell förening. Sällskapet har 70 medlemmar, styrelsen består av sju personer.
Travbanan ligger i Hedslund 1 km norr om Rättvik.
Travsällskapet bildades 1919. Travbanan invigdes 1955.
DalaTravet Rättvik har f n travtävlingar 20 gånger per år.

Rättviks region omfattar Leksand och Falun i söder till Norra Dalarna med Idre och Sälen. Inom regionen finns sex professionella travtränare som tränar ca 150 hästar, samt ca 200 amatörtränare med ca 500 hästar.

Styrelse

Sven Eriksson (ordf)
Gunnar Åkerman (v ordf)
Kajsa Frick
Roger Åström
Lars Grapenson
Gunnar Lassis
Patrik O Sundberg

Nationellt drivs travsporten av Svensk Travsport (ST).
Totospelet drivs av Aktiebolag Trav- och Galopp (ATG) som ägs av ST och Galoppförbundet.
Svenska staten har inget ägarintresse i ATG men har majoritet i styrelsen.
ST och ATG: tel 08 – 627 20 00